Mennesker og historier fra Lofoten

-

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på.

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på. (mer…)

Rasmussen Anlegg AS.

Rasmussen Anlegg AS.

Flakstad kommune.

33 ansatte (9 i Svolvær).

Jobbet for Lofotkraft siden 1980-tallet. Kontrakt til 2018

Typiske oppdrag for Lofotkraft akkurat nå:

Graver og legger ny 132 kw kabel på Moland i Vestvågøy, monterer nye nettstasjoner.

Graver og fører i land ny sjøkabel på Ballstad inkl nye nettstasjoner.

Graver og fører i land ny sjøkabel på Horn, i land på Napp og viderefører gjennom E 10 til ny nettstasjon. Graver nye kabler og setter opp nettstasjoner på Skrova i Vågan.

Graving og oppsett av ny trafo i forbindelse med nytt fryseri i Sund. Graving av nytt anlegg i nybyen i Svolvær. Stolperøsing på høy og lavspentnettet. Graving av høy og lavspent kabler, oppsett/utskifting av nettstasjoner.

Ringvirkninger utbygging

Lofotkraft trygger strømforsyningen – skaper lokale ringvirkninger.

Utbedring av strømnettet gir ikke bare tryggere strømforsyning for folket og næringslivet i Lofoten: Mange lokale leverandører får oppdrag, som skaper faste arbeidplasser og verdiskaping i lokalsamfunnet.

 –Strømnettet i Lofoten var nedslitt – og ikke dimensjonert for framtidige strømforbruk, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

Derfor oppgraderer Lofotkraft strømnettet fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.

Trygge hverdagen – investerer i framtiden.

– Vårt oppdrag er tydeligere enn noen gang: Nemlig å sikre strømforsyningen i Lofoten. Det er et nødvendig, krevende, kostbart – og langsiktig arbeid vi nå står midt i, sier Arnt M. Winther.

Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil Lofotkraft ha investert mer enn 1 milliard i det nye strømnettet.