Mennesker og historier fra Lofoten

-

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på.

Digitalisering

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Gjennom en serie artikler fra Lofoten setter vi fokus på digitalisering, teknologi og smartere måter å jobbe på. (mer…)

Rasmussen Anlegg AS.

Rasmussen Anlegg AS.

Flakstad kommune.

33 ansatte (9 i Svolvær).

Jobbet for Lofotkraft siden 1980-tallet. Kontrakt til 2018

Typiske oppdrag for Lofotkraft akkurat nå:

Graver og legger ny 132 kw kabel på Moland i Vestvågøy, monterer nye nettstasjoner.

Graver og fører i land ny sjøkabel på Ballstad inkl nye nettstasjoner.

Graver og fører i land ny sjøkabel på Horn, i land på Napp og viderefører gjennom E 10 til ny nettstasjon. Graver nye kabler og setter opp nettstasjoner på Skrova i Vågan.

Graving og oppsett av ny trafo i forbindelse med nytt fryseri i Sund. Graving av nytt anlegg i nybyen i Svolvær. Stolperøsing på høy og lavspentnettet. Graving av høy og lavspent kabler, oppsett/utskifting av nettstasjoner.

Ringvirkninger utbygging

Lofotkraft trygger strømforsyningen – skaper lokale ringvirkninger.

Utbedring av strømnettet gir ikke bare tryggere strømforsyning for folket og næringslivet i Lofoten: Mange lokale leverandører får oppdrag, som skaper faste arbeidplasser og verdiskaping i lokalsamfunnet.

 –Strømnettet i Lofoten var nedslitt – og ikke dimensjonert for framtidige strømforbruk, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

Derfor oppgraderer Lofotkraft strømnettet fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.

Trygge hverdagen – investerer i framtiden.

– Vårt oppdrag er tydeligere enn noen gang: Nemlig å sikre strømforsyningen i Lofoten. Det er et nødvendig, krevende, kostbart – og langsiktig arbeid vi nå står midt i, sier Arnt M. Winther.

Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil Lofotkraft ha investert mer enn 1 milliard i det nye strømnettet.

 

Lofotkrafts regionalnett

Lofotkraft har i flere år gjort store forbedringer i regionalnettet i Lofoten.

Prosjekter som er utført:

 • Værøy trafostasjon 2011
 • Kabel Solbjørn – Værøy – Røst 2011
 • Solbjørn trafostasjon 2011
 • Fygle trafostasjon 2013
 • Linje Kanstadbotn – Kvitfossen 2016
 • Kleppstad trafostasjon 2017
 • Kvitfossen trafostasjon 2017
 • Linje Kleppstad – Fygle 2017
 • 132kV sjøkabler 2017
 • Videre
 • Linje Svolvær – Kleppstad 2019
 • Linje Kvitfossen – Svolvær 2019
 • Svolvær trafostasjon 2019
 • Linje Fygle – Solbjørn 2022

Magne Kjærstad (61)

BOSTED: Leknes
STILLING: Ressursstyrer
UTDANNELSE: Jern og metall og videregående elektro. Fagbrev gr A og L
FARTSTID I LOFOTKRAFT: Første gang engasjert i 1971, fast ansatt siden september 1975

HAR DU LEST DE TIDLIGERE ARTIKLENE I SERIEN?

LES DE TIDLIGERE ARTIKLENE I SERIEN

LES DE ANDRE ARTIKLENE I SERIEN

LES MER OM DETTE EMNET

TIDLIGERE ARTIKLER I DENNE SERIEN:

Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther: «For dårlig på det store bildet»

Lofotens politikere: «Ingen har det mer travelt enn en død fisk»

Ny teknologi på sykehuset: «Får akutthjelp på video»

Snarlig avgjørelse fra Avinor: «Slik planlegger du en flyplass»

Ny kraftlinje vestover: «Et privilegium å få bygge for de neste 50 årene»

Redusert fergesamband: «Ferge til besvær»

Du finner en digital utgave av magasinet ved å klikke på denne lenken her.

LES MER OM DETTE

TIDLIGERE ARTIKLER I DENNE SERIEN:

Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther: «For dårlig på det store bildet»

Lofotens politikere: «Ingen har det mer travelt enn en død fisk»

Ny teknologi på sykehuset: «Får akutthjelp på video»

Snarlig avgjørelse fra Avinor: «Slik planlegger du en flyplass»

Ny kraftlinje vestover: «Et privilegium å få bygge for de neste 50 årene»

Du finner en digital utgave av magasinet ved å klikke på denne lenken her.

Overføringsnettet for kraft

Det norske overføringsnettet har tre nivåer:

Sentralnett – kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, binder sammen produsenter og forbrukere over hele landet, og er selve motorveien i det norske kraftnettet.

Regionalnett – bindeledd mellom motorvei og lokalnett, spenningsmessig mellom 33 og 132 kV.

Distribusjonsnett – sørger for distribusjon til sluttbrukerne. Vanligvis har disse en spenning opp til 22 kV som transformeres ned tl 230 eller 400 V for levering til vanlige forbrukere.

LES MER OM DETTE

TIDLIGERE ARTIKLER I DENNE SERIEN:

Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther: «For dårlig på det store bildet»

Lofotens politikere: «Ingen har det mer travelt enn en død fisk»

Ny teknologi på sykehuset: «Får akutthjelp på video»

Snarlig avgjørelse fra Avinor: «Slik planlegger du en flyplass»

Du finner en digital utgave av magasinet ved å klikke på denne lenken her.

LES MER OM DETTE

TIDLIGERE ARTIKLER I DENNE SERIEN:

Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther: «For dårlig på det store bildet»

Lofotens politikere: «Ingen har det mer travelt enn en død fisk»

Ny teknologi på sykehuset: «Får akutthjelp på video»

Du finner en digital utgave av magasinet ved å klikke på denne lenken her.

Uklart om vern

Rullebanen på Gimsøya vil være 2200 meter lang, stor nok til å operere de flytypene SAS og Norwegian har i dag. Flyplassen vil kreve 60 prosent av dagens reservat, og prosessen med oppheving av et vernevedtak har ikke startet. Avinor har aldri tidligere innledet en prosess for å oppheve vern i forbindelse med bygging av en flyplass. Etablering av en lysrekke i verneområdet på Røst krevde en kongelig resolusjon og en behandlingstid på over ett år. – Men hvis vi får tillatelse er selve byggingen kanskje det aller mest forutsigbare i en slik prosess, sier Lars Draagen.

LES MER OM DETTE

LES MER OM DETTE

TIDLIGERE ARTIKLER I DENNE SERIEN:

Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther: «For dårlig på det store bildet»

Du finner en digital utgave av magasinet ved å klikke på denne lenken her.

INFRASTRUKTUR I LOFOTEN

coverHvordan må regionens infrastruktur forbedres for at Lofoten skal forbli en attraktiv plass å bo og drive næring i? I en serie artikler belyser vi ulike sider av dette omfattende temaet: Hva slags veistandard er nødvendig? Hvordan skal utfordringene med renovasjon og kloakk løses når turist-trafikken skyter i været? Hva med sykehustilbudet? Flyplassutredningen? Og hva skjer med kraftforsyning og telekommunikasjon?

Min jobb: Kristoffer Tobiassen (33)

Bosted: Svolvær.

Stilling: Prosjektingeniør.

Fartstid i Lofotkraft: Drøyt 5 år.

LOFOTPRODUKT AS

Lofotprodukt ble etablert i 1994 og har i dag mer enn 150 ansatte. Under varemerket Lofoten har bedriften nær tidoblet omsetningen fra 2001 til i dag. Sjømatprodusenten ble kåret til årets sjømatbedrift i 2008, og selger nå sine varer i dagligvarebutikker i alle landets kommuner. Sigvald Rist er daglig leder i bedriften.

For meg er ekte Lofotmat: En fiskeburger fra Lofoten! Men jeg er også veldig glad i tørrfisk. Utvannet tørrfisk, servert med mandelpotet, hakket hvitløk, skikkelig olivenolje, og en god italiensk rødvin. Dét er ekte lofotmat!

Jeg anbefaler i Lofoten: Etter å ha jobbet med mat i Lofoten i 25 år og fått se en fantastisk utvikling, blir det helt feil å trekke fram én. For 20 år kom turistene og fikk wienerschnitzel og nakkekoteletter. Nå har Lofoten det kanskje beste mattilbudet i hele Nord-Norge. Ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg vil gi stor honnør til alle som har stått på for å få til dette!

Min jobb: Marek Eriksen (31)

Bosted: Svolvær.

Stilling: Prosjektingeniør.

Fartstid i Lofotkraft: To år.