Mennesker og historier fra Lofoten

-
–Elektrifisering – det viktigste klimatiltaket

–Elektrifisering – det viktigste klimatiltaket

- Elektrifiseringen av Norge er ikke bare et prosjekt for å løse klimautfordringene, det er også et stort nærings-utviklingsprosjekt. Elektrifiseringen kan bidra til å utvikle ny næring og skape nye arbeidsplasser, sier Kristian Blindheim. Han er prosjektleder for oppfølging av Energi Norge sin visjon om å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Les mer

Visste du at...

…et nytt kjøleskap bare trenger strøm for 78 øre per døgn for å holde maten din fersk og kald?

Ringvirkninger utbygging

Lofotkraft trygger strømforsyningen – skaper lokale ringvirkninger.

Utbedring av strømnettet gir ikke bare tryggere strømforsyning for folket og næringslivet i Lofoten: Mange lokale leverandører får oppdrag, som skaper faste arbeidplasser og verdiskaping i lokalsamfunnet.

 –Strømnettet i Lofoten var nedslitt – og ikke dimensjonert for framtidige strømforbruk, sier Lofotkraft-direktør Arnt M. Winther.

Derfor oppgraderer Lofotkraft strømnettet fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.

Trygge hverdagen – investerer i framtiden.

– Vårt oppdrag er tydeligere enn noen gang: Nemlig å sikre strømforsyningen i Lofoten. Det er et nødvendig, krevende, kostbart – og langsiktig arbeid vi nå står midt i, sier Arnt M. Winther.

Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil Lofotkraft ha investert mer enn 1 milliard i det nye strømnettet.