Mennesker og historier fra Lofoten

-
Nytt strømnett bygges for framtidas behov

Nytt strømnett bygges for framtidas behov

Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft, har tre gode grunner til hvorfor Lofotkraft bygger nytt i linjenett gjennom Lofoten.  Det gamle strømnettet var nedslitt. Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer. Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed minske risikoen for strømbrudd.

Les mer

Visste du at...

… Lofotkraft Bredbånds fibernett dekker hele Lofoten, fra Svolvær til Røst?

Lofotkrafts regionalnett

Lofotkraft har i flere år gjort store forbedringer i regionalnettet i Lofoten.

Prosjekter som er utført:

 • Værøy trafostasjon 2011
 • Kabel Solbjørn – Værøy – Røst 2011
 • Solbjørn trafostasjon 2011
 • Fygle trafostasjon 2013
 • Linje Kanstadbotn – Kvitfossen 2016
 • Kleppstad trafostasjon 2017
 • Kvitfossen trafostasjon 2017
 • Linje Kleppstad – Fygle 2017
 • 132kV sjøkabler 2017
 • Videre
 • Linje Svolvær – Kleppstad 2019
 • Linje Kvitfossen – Svolvær 2019
 • Svolvær trafostasjon 2019
 • Linje Fygle – Solbjørn 2022