Mennesker og historier fra Lofoten

-

Visste du at...

VGS-elever i Lofoten som velger matematikk og fysikk i andre og tredje klasse kan søke om Energistipend fra Lofotkraft? Det stilles noen krav, bl.a til karakterer, men elevene kan søke om inntil 10.000 kroner i stipend fordelt over de to årene. Søknadsfrist er 1. mars. Du finner søknadsskjema her.

Ballstad

LOFOTKRAFT trygger hverdagen  og investerer i framtiden. Vi forteller også historier fra Lofoten: Denne gang setter vi fokus på Ballstad, et godt eksempel på utviklingen i vår region.

(mer…)